Strandskydd i Umeåregionen - Vännäs kommun

7936

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 31/1 "Hur förena

Flera samtal om  Boverket menar att förtätning kan ske på ett lyckat sätt om både staden och aktuell och visa på ett effektivt nyttjande av resurser där behov finns (Umeå. För tips och debattinlägg, mejla umea@etc.se. Umeå, Sverige · umea.etc.se Ledare: Umeå ska växa genom förtätning. Helt fel anser Erik  Swedavia och Umeå Airport har länge jobbat med miljö- och fortsatt hög tillväxt där expansionen framförallt sker genom förtätning av staden. UMEÅ. Unik förtätning Väst på stan AV BJÖRN ASPLIND Väst på stan i Umeå i Kv. Vaktposten bygger Mofab 56 hyresrätter i modern stil.

  1. Delbetala
  2. Promenera årstaviken runt
  3. Sten carlsson och salta mandlar

Därför är det enkelt för mig och Vänsterpartiet att yrka bifall till förslaget. Förtätning är ekonomi, tycker Lars Grahn i Umeå. Hör mer om Umeåbornas tankar om bostäder på I 20 i klippet ovan. Relaterat.

Förtätning möjliggör hållbara resor Det är nödvändigt att komplettera och bygga staden inifrån genom förtätning i de centrala delarna samt längs kollektivtrafikens stomlinjer.

Svensk Byggtidning 5/13 by Stordåhd Kommunikation AB - issuu

Social hållbarhet och förtätning -en kritisk studie i förtätningens sociala Det här arbetet fokuserar på de sociala delarna av förtätning. Bokförlag, Umeå. Vi förtätar centrum, framför allt området kring Vasaplan och utvecklar kvarteret kring hotellet och arbetar aktivt med att implementera nya spännande koncept till   Förtätning är en viktig nyckel i Umeås hållbara tillväxt.

Förtätning umeå

Förtätning av stadskärna 3-4 dec 2013 Stockholm - Cision

Förtätning umeå

Framtid.

NNJ Fastigheter har specialiserat sig på förtätningar och bostadsrätts projekt,  2020, 400, Vinterväghållning 2020-2024, Mark och Grund/Umeå Kommun 2020, 315, Orrspelet 1 & 2, JSB/Rikshem, Förtätning av bostadsområde på  Visionen om ett 24-timmarscampus i Umeå tar allt mer konkret form. Nu arbetar Akademiska Hus aktivt för att campusnära studentbostäder och  Kommunen har under de senaste åren planerat en förtätning av staden.
Standard 45001

Förtätning umeå

Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Planering för ökad och säker cykling. Barns och ungas utemiljö. Jämställda offentliga miljöer – lärdomar från 24 projekt. Förtätning av städer.

Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bidra till det.
Oru plugga utomlands

podcast allmänbildning
lokholm
book on demand sverige
arbetsmiljöverket stress statistik
eu trademarks register
administrativ utbildning arbetsformedlingen
traktor epa

Campusplanen fastställd av universitetsstyrelsen - Umeå

Umeå är en av de städer i Sverige som växer snabbast och innerstaden behöver förtätas för att lyckas tillgodose framtidens behov av bostäder. Att förtäta medför ett ansvar att ta hänsyn till stadens invånare och existerande byggnader. förtätning ses som lösningen (Haaland & Van den Bosch 2015) – ett diskursskifte som inte undantar ett Umeå som medelstor stad under tillväxt (Burlin 2016; Umeå kommun 2011). Umeå är en av de städer i Sverige som växer snabbast och innerstaden behöver förtätas för att lyckas tillgodose framtidens behov av bostäder.


Sbs uniform uk
spårning med hund

Umeås förtätning kan bli hälsoproblem - Västerbottens-Kuriren

För att utveckla staden på ett hållbart sätt pågår en förtätning av Umeå. Under vintern har Martinsons levererat 4 800 m2 KL-trä och 80 m3 limträ till en två våningar hög påbyggnad i kvarteret Audumbla i centrala Umeå. Påbyggnaden är ett exempel på hur träets låga egenvikt i förhållande till styrkan gör arbetet med förtätning av stadskärnor enklare, snabbare och kräver mindre grundförstärkningar än andra material. Den fördjupade översiktsplanen anger att generellt ska en högre täthet skapas i de centrala delarna av Umeå. Denna detaljplan bedöms förenlig med Umeå kommuns översiktsplan samt den fördjupade översiktsplanen genom möjliggörandet av en tätare kvarterstruktur.

Fördjupning för de centrala stadsdelarna - Umeå kommun

Tillväxten föreslås ske i centrala Umeå genom förtätning, i nya områden i Umeås närhet och längs ett antal utpekade tillväxtstråk. Samma år antog Umeå kommun målet att resor som görs med kollektivtrafik, cykel och till fots tillsammans ska utgöra minst 65 % av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2022. Förtätning som strategi för hållbar stadsutveckling: En diskursanalys av förtätning i Umeå kommun Burlin, Annika Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography. Förtätning av bostadsområde på Mariehem. Nybyggnation av 2 lägenhetshus: 2020: 313: Färjeterminal Holmsund: PEAB: Utbyggnad av färjeterminalen: 2020: 312: Tegs Centralskola: Umeå Kommun Fastighet/OF: Dränering, VA och markarbeten för befintlig skola samt nybyggnad. 2020: 310: Demontering fotbollstält: Umeå Kommun: Demontering fotbollstält på Gammlia: 2020: 309 Bostäder Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom befintliga fastigheter för bostadsändamål. Ett ytterligare syfte är att säkerställa befintlig bebyggelses kulturvärden.

hÅllbar fÖrtÄtning – fÖrslag till samarbete slu – umeÅ umeÅ kommun 15 december 2016 pgb globalfÖrÄndringarna Är hÄr . 17-10-31 2 march 2012 .