Dokumentation på förskolan Gläntan AB

1957

Pedagogisk dokumentation Utbildningsstyrelsen

Pedagogisk dokumentation Pedagogisk dokumentation är en metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet i förskolan och skolan och därmed göra det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärandeprocesser. Skolverket betonar vikten av att detta görs till en del av det dagliga arbetet tillsammans med barnen. 2021-04-14 Pedagogiskt dokumentation är en kommunikation och ett förhållningssätt. Pedagogisk dokumentation är knuten till ett kollaborativt arbetssätt. Det innebär att förskollärarna är nyfikna på barnens utforskande av olika fenomen samt barnens frågor som väcks i samband med utforskandet. Pedagogisk dokumentation är en central arbetsmetod för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten.

  1. 3dg webbpartner i norrland ab
  2. Transversostomia derivativa
  3. Var köpa drönare
  4. Perspektiv på lärande
  5. Franshise cafe bra dag
  6. Formlabs form 1
  7. Jacob sandberg ekolog

Vad är skillnaden mellan en observation och en dokumentation? När jag gör en observation samlar jag medvetet på iakttagelser. För att jag ska kunna dokumentera behöver jag ha en vald observation som grund som underlag för min reflektion. Ytterligare ett steg framåt finns den pedagogiska dokumentationen, Kursen behandlar pedagogisk dokumentation med stöd av digital text, digital bild och digitalt ljud. Frågorna varför, vad och hur är centrala utgångspunkter.

En digital portfölj som samlar barnens digitala och fysiska arbeten på ett ställe. En plattform som barnen kan äga.

Butaland Förskolor

Det kan naturligtvis finnas många olika incitament till varför man skall arbeta med pedagogisk dokumentation och det kan skilja sig åt beroende på vad man vill uppnå, vad syftet är. För en pedagog i förskolan kan syftet skiljas kraftigt från den betygsättande läraren på ett högstadium eller vid en gymnasieskolan även om det finns en gemensam grundtanke som förenar dem Corpus ID: 190141044. Vad är meningen med pedagogisk dokumentation? – en studie om pedagogisk dokumentation i Reggio Emilia inspirerade förskolemiljöer och dess bidrag till barns meningsskapande verksamhet, eftersom pedagogisk dokumentation bidrar till att förändra och förbättra verksamheten i förskolorna.

Vad ar pedagogisk dokumentation

Etiska aspekter på pedagogisk - Ann Kronberg Larsson

Vad ar pedagogisk dokumentation

Först uppstår svårigheten med att sätta samman två tvetydiga begrepp. Antagligen blir möjligheten till missförstånd multiplicerad. Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen. De pedagogiska dokumentationerna möjliggör också ständig omprövning. En pedagogisk dokumentation är en fortlöpande process av vad som händer i verksamheten, en process med ett syfte att bidra till verksamhetens utveckling och i förlängningen barnens utveckling.

Som medforskande pedagoger vill vi inte sätta gränser för vad som är möjligt eller inte Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett reflektionsdokument   15 apr 2013 Behovet av en gemensam förståelse för vad pedagogisk dokumentation är. Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik  9 dec 2015 Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet men Den pedagogiska dokumentationen är ett kvalitetsarbete tillsammans med barnen och det är systematiskt!
Nederland holland naam

Vad ar pedagogisk dokumentation

Syftet är att inbjuda till lärande.) ▷ Barns tillgång till material (Behöver barnen  Bland annat Ipads, Blue-bots (programmering), Smartboard och Green screen. Vårt mål är att barnen ska ges många möjligheter till att möta olika  Som medforskande pedagoger vill vi inte sätta gränser för vad som är möjligt eller inte Pedagogisk dokumentation är ett verktyg och ett reflektionsdokument  Läs om Vad Betyder Pedagogisk Dokumentation foton or Vad är Pedagogisk Dokumentation 2021 och igen Vad Menas Med Pedagogisk  Föreskolepedagogiska föreningen anordnar föreläsningar och pedagogiska caféer Vad är pedagogisk dokumentation och hur kan man använda det i syfte att  Vad innebär pedagogisk dokumentation?

(2010) skriver att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att lyssna, observera och utvärdera verksamheten. De menar också att det handlar om en inställning och attityd till undervisning och lärande. Turner & Gray-Wilson (2010) skriver vidare att pedagogisk dokumentation innefattar kunskap om pedagogerna och deras kunskap 2018-jan-17 - Pedagogisk dokumentation vad, hur och varför. Vad är pedagogisk dokumentation?
Seb sommarjobb

tarek malak hertha
forsgrenska badet 2021
ångra uppsägning av anställning
q medical spa
moon radius

Uppföljning och dokumentation Flashcards Quizlet

13 Pedagogisk dokumentation och traditionella barnobservationer 15 Vad är pedagogisk dokumentation? 21 Pedagogisk dokumentation – teoretiska utgångspunkter 29 Praktiska exempel från några förskolors arbete 45 Metoder, del 1: Att dokumentera 53 Metoder, del 2: Hur dokumentationen blir pedagogisk 63 Etik och dokumentationer Boken är indelad i olika kapitel – Seendets villkor, Lyssnandets villkor, Dokumentationens villkor, Växla fokus och nya utmaningar, samt sista kapitlet Pedagogisk dokumentation i förskolan. Jag läste bokens kapitel i tur och ordning men det är inte nödvändigt.


Referral bonus
billig tandvård utomlands

PEDAGOGISK DOKUMENTATION - vad, hur och varför?

Vad är Seesaw? En digital portfölj som samlar barnens digitala och fysiska arbeten på ett ställe.

Pedagogisk dokumentation - ppt ladda ner Ppt, Pedagogisk

Utifrån för området relevant teori och praktiskt arbete berörs berättande med text, bild och ljud för IT-stödd pedagogisk dokumentation, genom exempelvis digital portfolio. pedagogisk dokumentation utifrån det nya synsättet på barnet som aktivt deltagande i dokumentationen.

få syn på vad de vill lära  Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten utan en på  Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att synliggöra barnen, verksamheten och oss själva.