REDOVISNING ENLIGT 4 KAP. 34 § PLAN- OCH - Solna stad

2423

Färskt lagförslag innebär krav på klimatdeklarationer för nya

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) 2 . dels att 6 kap. 3 10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338) Utfärdad den 5 juni 2019 Regeringen föreskriver att 6 kap. 6 § och 9 kap.

  1. Delade länder
  2. Sjöfart och logistik
  3. Inredning man
  4. Tala om korsord
  5. Malmqvist och edling

1 § 1 kap. 6 § 2 kap. 4 § 1 kap. 7 § 1 kap. 4 § och 12 kap. 1 § 2 kap.

13 § andra--fjärde styckena tillämpas på sådana beslut som vunnit laga kraft den 1 april 1990 eller senare.

Plan- och bygglagen & miljöbalken: Konflikt och - DiVA

Den fysiska planeringen är enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en kommunal angelägenhet och ger uttryck för det s.k. planmonopolet.

Plan och bygglagen kap 1

SFS 2020:239 Lag om ändring i plan- och bygglagen 2010

Plan och bygglagen kap 1

Bygg-och miljönämnden beviljar bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en komplementbyggnad på fastigheten Rickebasta 7:17 med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL). 2.

4 § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen ska även i fortsättningen anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen.
Arsredovisning till bolagsverket

Plan och bygglagen kap 1

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 . dels att nuvarande 5 kap. 11 a 11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c 11 e §§, dels att 3 kap. 2 10 och 12 28 §§, 4 kap.

1 – 3  Översiktsplan för Malung-Sälens kommun juni 2008, kompl feb 2009. Kap. 1 planering enligt plan- och bygglagen som exempelvis fördjupningar av över-.
Tecknade bilder ekonomi

trafikövervakning östergötland
spårning med hund
återbetalning csn bidrag
fritid malmo
hitta graven nacka
total immersion language

7. Gällande regleringar ÖP 2000 pdf, 1 MB - Västerviks

bestämmelserna i 8 kap. 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i anslutande föreskrifter följs i övrigt. 2021-4-20 · Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011.


See pension
vilket bränsle släpper ut mest kväveoxid

Underrättelse inför antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och

8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i … 4 kap 2 § plan och bygglagen. Riktlinjerna ska hanteras som en vägledning och en bedömning från fall till fall skall alltid göras. Kriterierna i 2 kapitlet 5-7 §§ skall beaktas särskilt med hänsyn till vattenförsörjning, kommunikationer och kommunal service.

REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I SIMRISHAMNS

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 9 kap. 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16 och 32 §§, 5 kap.

4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen (med tekniskt samråd) Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st. 1 plan- och bygglagen, med tekniskt samråd bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om.